Dla wielu osób hasło „komornik Ursynów” kojarzy się tylko i wyłącznie negatywnie. Jednocześnie mimo to wiele osób chce zostać komornikiem. Jeżeli to również twoje plany na przyszłość to w tym artykule przedstawię Ci kilka wymagań, które musisz spełnić żeby być komornikiem w kancelarii www.feliperm.info/jak-pracuje-komornik lub w dowolnej innej kancelarii.

1111(44)
Przede wszystkim musisz pamiętać, że nie każdy może być komornikiem. Ursynów nie stanowi żadnego wyjątku od tej reguły. Jeżeli chcesz być komornikiem, zwłaszcza sądowym, to musisz spełniać szereg wymagań. Najważniejszym z nich jest fakt, żebyś był niekaralny i posiadał nieskazitelną opinię publiczną. Tylko w takich warunkach możesz być komornikiem na Ursynowie. Ponadto twój stan zdrowia musi umożliwiać Ci bycie taką osobą.
Gdy już spełniasz te podstawowe wymagania to musisz jeszcze mieć tytuł magistra prawa i przejść odpowiednie szkolenia związane z byciem komornikiem. Dopiero wtedy możesz zostać komornikiem na Ursynowie, a po dwóch latach starać się zostać komornikiem sądowym.