Jednym ze źródeł, jakie możesz uzyskać pieniądze na swój pierwszy biznes są dotacje z Unii Europejskiej. Jeśli odpowiednio umotywujemy swój wniosek o dofinansowanie, istnieją duże szanse na to, że dotacja zostanie przydzielona.

Dotacje unijne są stosunkowo wysokie, można bowiem uzyskać nawet 50 tys. dofinansowania, jednak i uzyskanie jej nie należy do rzeczy prostych. Należy przygotować się na długą i wyboistą drogę.

Jeśli nie wiem, jak napisać taki wniosek, warto zasięgnąć informacji chociażby w Internecie, jednak warto wiedzieć, że istnieją specjalne punkty, w których można uzyskać kompleksowe informacje.