Istnieje również drugi rodzaj dotacji – są to dotacje z Urzędu Pracy. Są one przydzielane jedynie osobom zarejestrowanym w UP, czyli osobom bezrobotnym. Wysokość takiej dotacji wynosi 20 tys. zł. Jest to stosunkowo dużo, biorąc pod uwagę strat pierwszej firmy.

Należy mieć udokumentowane wszelkie zakupy an rozwój firmy – najlepiej w postaci faktur VAT. Warunkiem otrzymania takiej dotacji jest utrzymanie firmy przynajmniej przez jeden rok. Po tym czasie dotacja jest zwracana. Za otrzymane pieniądze możemy zakupić maszyny, samochód laptop, ale również możemy wliczyć w dotację np. 3 miesięczny czynsz za wynajem lokalu.